Αναζήτηση
0

Βασικοί κανόνες ασφάλειας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ελέγχουμε περιμετρικά τον χώρο και τηρούμε τις αποστάσεις ασφαλείας ανάλογα με την κατηγορία  που ανήκει το είδος πυροτεχνίας. Τοποθετούμε  σε στέρεο έδαφος, σε κατακόρυφη θέση με τα βελάκια προς τα πάνω. Στηρίζουμε πλευρικά με δύο τσιμεντόλιθους ή σακιά με άμμο χωρίς να καλύπτουμε το πάνω μέρος του. Δεν σκίζουμε ή αφαιρούμε το χαρτί συσκευασίας του πυροτεχνήματος. Ανάβουμε το φιτίλι και   απομακρυνόμαστε.
Τοποθετείται ιδανικά σε ταράτσες, παραλίες ή μεγάλους κήπους.
• Χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο.
• Μακριά από παιδιά και ζώα.
Όρια ηλικίας :
Τα είδη πυροτεχνίας δεν καθίστανται διαθέσιμα
στην αγορά σε πρόσωπα ηλικίας μικρότερης από τα
κάτωθι όρια:
i) κατηγορία F1: 14 ετών υπό εποπτεία ενηλίκου.
ii) κατηγορία F2: 18 ετών.
iii) κατηγορία F3: 18 ετών.
Αποστάσεις ασφαλείας :
Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F1 η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 1 m. Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη,
Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F2 η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 8 m.
Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη.
Για τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας F3 η απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 15 m.
Ωστόσο, εφόσον ενδείκνυται, η απόσταση ασφαλείας μπορεί να είναι μικρότερη.
• Δεν τα χρησιμοποιούμε όταν ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας είναι πάνω από 3.
• Δεν τα χρησιμοποιούμε σε ώρες κοινής ησυχίας.
• Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης του πυροτεχνήματος, το συλλέγουμε μετά από 30
λεπτά και το επιστρέφουμε στο κατάστημα. Μην προσπαθήσετε να το ξανανάψετε.
• Φυλάσσεται σε μέρη χωρίς υγρασία και μακριά από εστίες φλόγας και θερμές επιφάνειες.
• Την ώρα που ανάβετε το φιτίλι μην τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας
πάνω από το πυροτέχνημα
• Το τοποθετούμε πάντα κατακόρυφα, με κατεύθυνση προς τα πάνω, χωρίς κλίση.

Κάθε προϊόν ξεχωριστά έχει περάσει από πολλαπλούς ελέγχους για την ασφάλειά σας.
Είναι στη δική σας ευθύνη να το χρησιμοποιήσετε σωστά.
 
ΚΥΑ 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας.